Условия за участие:

          В конкурса може да участват ученици и студенти от 7 до 25-годишна възраст. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ е всеки желаещ да се регистрира онлайн за участие ТУК. Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до конкурса.

Участниците във всяка от трите категории в конкурса ще бъдат разделени според възрастта си, както следва:

I-ва възрастова група:

7-13 години

II-ра възрастова група:

14-18 години

III-та възрастова група:

19-25 години

 

Изисквания:

За есе – с обем на текста до страница и половина (компютърно написан в Word-файл).

За рисунка – на картон в размер 30х40 см, като творбите не трябва да са прегънати. На гърба на рисунката да са написани трите имена на участника, както и възраст, адрес, телефон за връзка и имейл;

 

Краен срок за изпращане на творбите до:

-      Районните мюфтийства: 25.08.2020 г.

-      Отдел „Медии и култура“: 31.08.2020 г.

Творбите за конкурса може да бъдат изпращани до:

-      За рисунка – на адрес: град София, п.к. 1000, ул. „Пиротска“ №3 или до офисите на районните мюфтийства в страната.

-      За писмени работи -  на имейл: m.kulturagrandmufti@gmail.com                                                 или до офисите на районните мюфтийства в страната.

 

Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Мюсюлманско изповедание през месец октомври.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, а победителите в различните категории - предметни награди на стойност:

Първо място – 150.00 лева

Второ място – 100.00 лева

Трето място – 50.00 лева

 

За контакти и допълнителна информация:

Главно мюфтийство, Отдел „Медии и култура“, тел.: +359 88 49 40 509

Имейл: m.kulturagrandmuftigrandmufti@gmail.com