Архивен кадър от курса за преквалификация на педагози на МОН през 2019 година

Министерство на образованието и науката (МОН) в България съвместно с Главно мюфтийство, Висш ислямски институт (ВИИ) и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) за втора поредна година ще проведе курс за преквалификация на практикуващи учители от мюсюлманската общност в страната ни.

Проектът цели следдипломна преквалификация на кадри с педагогическо образование от мюсюлманската общност у нас, които, след успешно положен държавен изпит накрая, ще получат правото да преподават „Религия ислям“ в държавните училища в страната.

Курсът на обучение е финансиран изцяло от МОН. Очаква се той да бъде реализиран през учебната 2020/2021 година, като в зависимост от епидемичната ситуация в страната се предвижда той да започне през месец септември. Капацитетът на програмата е 20 преподаватели от различни области на цялата страна. Необходимо условие за участие е кандидатите да са практикуващи педагози със завършено педагогическо образование.

„След края на обучението практикуващите учители ще трябва да положат държавен изпит. Успешното преминаване на изпита ще им даде правото и преквалификацията да преподават по избираемия предмет „Религия ислям“ в държавните училища на територията на страната.“ – каза за Grandmufti.bg началникът на Отдел „Образование“ Амир Фелети. Той уточни, че крайният срок за кандидатстване за предстоящия курс за следдипломна преквалификация е 03 юли (петък) 2020 година.

Кандидатите за участие в курса може да се свържат за повече информация с най-близкото им районно мюфтийство или с Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство.

Припомняме, че в рамките на първия курс по съвместния проект между МОН, Главно мюфтийство, УниБит и ВИИ през изминалата година успешно се дипломираха общо 15 педагози от мюсюлманската общност в страната ни, които вече имат необходимата квалификация да преподават по избираемия предмет „Религия ислям“ в държавните училища. Двумесечният курс през 2019 година беше стартиран през юни и завърши с държавния изпит на учителите през месец септември.