През последните седмици мюсюлманската и други религиозни общности във Великобритания бяха провокирани в религиозните си чувства и убеждения от новия Проектозакон за коронавируса на британското правителство. В първоначалния си вид той предвиждаше задължителна кремация на всички жертви на пандемията COVID-19.

Мюсюлмани и евреи реагираха с огромно безпокойство на готвените законови промени, тъй като и в двете религии кремирането на телата на покойниците е недопустимо. Позицията на мюсюлманската общност беше изразена в официално общо изявление по повод проектозакона на различни ислямски сдружения и организации.

В резултат на реакциите на недоволство британските законодатели преразгледаха проектозакона в Камарата на общините в понеделник, 23 март 2020 година. Правителството въведе необходимите изменения в законовия проект, уверявайки религиозните общности в страната, че ще запазят правото си да изпратят покойните си близки в края на земния им път според религиозните си убеждения и погребални норми.

Приетите в понеделник тази седмица законови поправки предвиждат в случаите, когато наложителната кремацията на починал е в противоречие с религиозните убеждения на семейството на покойния, да бъде направена необходимата консултация с близките или със съответните религиозни институции, за да се намери адекватно за случая алтернативно решение.

Измененията в проектозакона бяха посрещнати с облекчение и задоволство от мюсюлмани и евреи във Великобритания. 

 

Автор: Л. Чаушева


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.