В условията на пандемията COVID-19, обхваща вече почти цял свят и достигнала и България, ръководството на Районно мюфтийство – Варна избра нетрадиционен начин за отбелязването на нощта Мирадж. Празничната религиозна програма, състояла се на 21 март (събота) вечерта, беше реализирана с участието на трима имами от местното мюфтийство – дългосрочно командированият гост-имам от Република Турция Салих Каплан, имамът на централната варненска джамия Исмаил Ахмедов и имамът на джамията в кв. Аспарухово Самир Мехмед.  Едночасовата програма, излъчвана онлайн в социалната мрежа Facebook, включваше четене на мевлид, изнесени тематични вааз и насихат по повод нощта Мирадж, както и дуа за здравето на хората по целия свят.

Използването на онлайн възможностите за удовлетворяването и на духовно-религиозните нужди на мюсюлманската общност у нас явно ще е един от способите, по които мюфтийствата у нас и Мюсюлманско изповедание като цяло ще продължават своята религиозно-просветна дейност дори и в тежките условия на пандемията COVID-19.

Припомняме, че вече една седмица джамиите у нас са почти празни. Груповите молитви, включително джума намаз и всякакви други форми на религиозни събирания и прояви, бяха преустановени официално с разпоредба от Мюсюлманско изповедание. Очаква се тя да бъде в действие до отмяната на извънредното положение в страната. Това са само част от мерките, предприети от официалната институция на мюсюлманите у нас с цел ограничаване обхвата на пандемията на новия коронавирус.

 

Автор: Л. Чаушева