Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи взе участие в съвместно работно заседание между РМС-Пазарджик и РМС-Благоевград

 

Ден след проведено съвместно работно заседание между екипите на районните мюфтийства на Пазарджик и Благоевград, на 13 февруари (четвъртък) тази година беше проведено и съвместно работно заседание между районните мюсюлмански съвети на Пазарджик и Благоевград. На работната среща присъства и духовният водач на мюсюлманите в България д-р Мустафа Хаджи.

По време на заседанието членовете на двата районни мюсюлмански съвета направиха анализ на работата си до момента, разгледаха бъдещите програми за дейността си, отчитайки позитивите и негативите от досегашната дейност и как да се засили ефективността ѝ.  

„Разгледахме подробно програмата за 2020 година, като акцент беше поставен върху отчитането на финансовото състояние на настоятелствата и фактическото състояние на джамиите. Обсъдихме подробно идеите за това как да се подобри финансовата дисциплина в мюсюлманските настоятелства в двата региона.“ – коментира за Grandmufti.bg районният мюфтия на Благоевград Айдън Мохамед.

По думите му, едно от значимите обсъждания по време на срещата е свързано с проекта „Иновационни дейности в Мюсюлманско изповедание“.

„Проектът „Иновационни дейности в Мюсюлманско изповедание“ предвижда навлизането на иновации и иновативна методология в коран-курсовете, в сферата на работа на „Иршад“. Така, например, една от идеите е да се промени форматът на провеждащите се регулярно към момента религиозни лекции. Предвиждаме да продължи провеждането им под формата на семинари, които да са с по-голяма продължителност и в тях да има възможност да участват всички членове на семействата от мюсюлманската общност, включително и децата.“ – разясни Айдън Мохамед.

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи взе активно участие в работната среща между РМС - Пазарджик и РМС - Благоевград, като направи интересни предложения, а участниците в заседанието се възползваха от съветите му за работата им и за дейността на двата районни съвета.

 

Автор: Л. Чаушева