Схващането за Божието откровение в основните религии беше акцентът на проведена междурелигиозна дискусия в София

На 10 февруари (понеделник) в Медиен-културен център към Главно мюфтийство се проведе междурелигиозна дискусия на тема „Понятието за откровение в небесните религии“. Събитието беше организирано съвместно между Мюсюлманско изповедание и Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).

Схващането за Божието откровение в пет различни вероизповедания беше представено от участниците в дискусията - Стела Бехар от еврейската общност, отец Ангел Ангелов от православната общност, проф. Владимир Градев от католическата общност, Таня Петрова от протестантската общност и д-р Ариф Абдуллах от мюсюлманската общност.

Дискусията беше официално открита от модератора Бирали Бирали, който изрази задоволството си от осъществяването на поредното дискусионно събитие с участието на представители от различни религиозни общности и сподели надежда, че съвместните междурелигиозни инициативи ще продължават и в бъдеще и ще стават все повече.

В рамките на дискусията петимата участници, използвайки многообразие от подходи, споделиха понятието за откровение в своето вероизповедание, разясниха какво се има предвид под това понятие, какво обхваща то и каква е връзката на откровението със Свещените писания. В хода на събитието се откроиха общото и различното в разбиранията за откровение в различните религии, както и моментите, които не намират аналог във всяка от небесните религии.

Дискусията завърши с възможност за задаване на въпроси от страна на присъстващата аудитория към петимата участници от различни религиозни общности, с които бяха повдигнати и обсъдени още редица интересни теми и въпроси.

 

 

Автор: Л. Чаушева