Наместник районният мюфтия на Златоград хафъз Байрам Ушев взе участие в международна конференция в Кайро

На 27 и 28 януари (понеделник и вторник) 2020 година, под патронажа на президента на Египет Абдулфеттах Ес-Сиси, се проведе Международна конференция за обновяване на ислямската мисъл „Ел-Езхер“ в столицата Кайро. Конференцията, организирана от ислямския университет „Ел-Езхер Еш-шериф“, е първа по рода си. Основната ѝ цел е да предизвика дебат около събития в световен мащаб, водещи до теологични неразбирания и изкривявания сред мюсюлманите, както и изпадане в крайности на радикализация и свободна интерпретация на принципите.

На конференцията присъстваха водачи и представители на мюсюлманските общности и учени от 46 държави. Сред официалните гости бяха министър-председателят на Египет д-р Мустафа Мадбули, министърът на вакъфите на Египет проф. д-р Мухаммед Мухтар Джумуа, министърът на ислямските въпроси на Саудитска Арабия Шейх Абдуллетиф Али Шейх, Шейх ел-Езхер проф. д-р Ахмед Ет-Тайиб, ректорът на „Ел-Езхер“ проф. д-р Мухаммед Ел-Махрасауи, главните мюфтии на повече от 10 държави, изследователи и академици от различни страни. Мюсюлманско изповедание в Република България беше представено от хафъз Байрам Ушев – наместник районен мюфтия на град Златоград.

„Най-голямата отговорност за обновяване на ислямската мисъл в световен мащаб носи „Ел-Езхер Еш-шериф“, заяви министър-председателят на Египет д-р Мустафа Мадбули в приветственото си слово. „Надявам се, че тази конференция на световни учени, на база Сунната на Пратеника (с.а.с), ще предостави необходимите достъпни решения по наболели религиозни въпроси, касаещи съвременния мюсюлманин.“ – допълни още той.

В експозето си Шейх ел-Езхер проф. д-р Ахмед Ет-Тайиб подчерта, че „обновяването на ислямската мисъл е тема, която намира широк отзвук в последно време чрез средствата за масова информация, но така и не намира точната си трактовка и остава неясна. Причината за това е, че с тази деликатна тема се занимават хора, които нямат необходимата академична квалификация или задълбочени религиозни познания, но за сметка на това намират широко медийно отразяване. Ислямските принципи обхващат два основни раздела: първият раздел, касаещ Ибадат (отношението на човек към Аллах), не подлежи на какъвто и да е коментар за обновяване. Такива са директните повели в Корана или Сунната. Днешните мюсюлмани кланят намаз, дават зекят, говеят и извършват хадж по начина, по който са го извършвали и първите мюсюлмани. Вторият раздел Муамелят (отношенията между хората), касаещи семейните въпроси и отношения, финансите, бизнес отношения, социално-битовите въпроси на обществото и всекидневната проблематика, е необходимо да намерят своите съвременни разбирания и обяснения, отговарящи на потребностите на обществото.“

Конференцията завърши с приемането на обща декларация от участниците, които се обединиха около идеята, че обновяването на ислямската мисъл е наложително, но то не трябва да бъде на всяка цена, а базирано върху разпоредбите и принципите на Корана и Сунната, на принципите и правилата във фъкх. Само по този начин ислямската общност ще съумее да запази умерения си път и ще се противопостави на всички опити за изпадане в крайности, от радикализация до свободна интерпретация.