Науката доказва думите на Пратеника (с.а.с.) за вредата от пиенето на вода прав

Известно е, че да се пие вода седнал е сунна на Посланика на Аллах (с.а.с.). Освен това ние може да получим голяма награда за спазването на тази или друга сунна. Сунните на Пратеника (с.а.с.) обхващат всички аспекти на човешкия живот и тези, които се отнасят до храната и водата, заемат важно място. 

Пиенето на вода на пръв поглед може да ни се струва не толкова значимо нещо, но много от хадисите на Пратеника (с.а.с.) засягат точно тази тема.

Енес (Аллах да бъде доволен от него) предава, че Мухаммед (с.а.с.) е забранил на човек да пие вода прав (предадено от Имам Муслим). В книгите има и други хадиси, предадени от имам Ал-Бухари. В тях се казва, че веднъж сподвижникът Али (да Аллах бъде доволен от него) пил вода прав,  казвайки: „Аз видях Пратеника на Аллах (с.а.с.) да пие вода така, както аз пих сега.“ (Предадени от Имам Бухари).

Как обаче правилно да разберем противоречието, на пръв поглед, в тези две предания?

Отговаряйки на този въпрос, хадисоведът имам Ан-Науари в своя „Сборник по фетви“ пише: „Хадисите, свързани с пиенето на вода прав, говорят за недобросъвестността на тази постъпка, а в тези, в които се говори, че Пратеникът (с.а.с.) сам е пил вода прав, ни показват, че все пак не е забранено да се пие така вода“.

Резултатите от съвременните изследвания свидетелстват за това, че стомахът при стоящ и седащ човек заема различо положение. Доктор Абдурразак ал-Киляни в книгата си „Медицински факти за исляма“ отбелязва, че „Храненето и пиенето на вода в седнало положение е безопасно и полезно за здравето. При това положение всички органи на човек и стомахът се намират в покой, което позволява на водата свободно да премине по неговите стени, без да среща препятствия и да се смесва с неговото съдържание“.

Ако човек пие вода  прав, то течността попада в стомаха и директно отива в дванадесетопръстника. Единствено ако човек пие вода в седнало положение, течността, попадайки в стомаха, се смесва с киселината, благодарение на което се неутрализират разните микроби и след това попада в дванадесетопръстника и по този начин човек се предпазва от различни заболявания.

 

Автор: Муса Мусаев