Посланикът на Република Албания в България Доника Ходжа посети Главно мюфтийство

 

На 23 януари (четвъртък) тази година посланикът на Република Албания в България Доника Ходжа посети Главно мюфтийство и се срещна с главния мюфтия на мюсюлманите у нас д-р Мустафа Хаджи.

В рамките на срещата бяха разгледани въпросите за толерантността и взаимоотношенията между представителите на различните изповедания в страната ни. Главният мюфтия запозна високопоставения гост с добрите и успешни практики на Мюсюлманско изповедание за предотвратяване на радикализацията на мюсюлманите в страната.

От своя страна посланик Доника Ходжа сподели, че в Албания хората също живеят в добросъседство и разбирателство, независимо от религиозните си различия. 

Срещата на добра воля между двете страни завърши с взаимни благопожелания и с изразена готовност за бъдещо сътрудничество между Посолството на Република Албания в България и Мюсюлманско изповедание.