Важни и актуални въпроси бяха обсъдени на първото за 2020 година заседание на Мюфтийския съвет

 

Под председателството на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на 21 януари 2020 година в столицата се проведе първото работно заседание на Мюфтийския съвет за новата 2020 година. На него присъстваха представителите на ръководството на Мюсюлманско изповедание, както и членовете на Съвета – районните мюфтии на всички 20 районни мюфтийства у нас и наместник-мюфтиите по региони. Почетен гост на работното заседание беше председателят на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Ведат Ахмед.

На срещата бяха обсъдени важни и актуални за настоящата календарна година теми и въпроси, свързани с дейността на районните мюфтийства и на Изповеданието като цяло. В това число беше разгледано въвеждането на нова бланка „Свидетелство за никях“ с цел да бъде изготвен по-добър регистър и по-качествено обслужване на мюсюлманската общност по отношение на брачните дела. Освен това беше обсъдена идеята за въвеждането на т.н. „Контролна книга“ към джамиите в страна, с която да се води регистър на работата на имамите, дейността към джамийските настоятелства и като цяло да се води по-отчетлива хронология на живота на мюсюлманските общности в съответните населени места.

В рамките на работната среща бяха представени и резултатите от проведената в края на 2019 година Кампания за сираците. Повече от 300 000.00 лв. са събрани по време на инициативата на национално ниво и се очаква тази сума да постъпи във Фонд „Сираци“. Това е рекордно висока сума за всичките години, откакто е стартирана кампанията.

„Резултатите от кампанията в помощ на децата без родители у нас през 2019 година сочат прираст от 50 000.00 лева в сравнение с резултатите от кампанията една година по-рано. Това ще даде възможност повече деца сираци да бъдат обслужвани от този проект.“ – коментира по темата заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн Бирали, който е ресорен по социалните дейности на Мюсюлманско изповедание.

Заседателите обсъдиха още подготовката за предстоящия месец Рамазан, както и възможността за организиране на различни по формат просветни събития и инициативи – лекции, дискусии и други подобни, които ще допринесат за подготовката на мюсюлманската общност, за да може максимално да се възползва от благодатния месец.

Дневният ред на редовното заседание на Мюфтийски съвет включваше още различни административни въпроси като актуализиране на ценоразписа за различните религиозни обреди, процедурата по назначаване и освобождаване на имамите от длъжност и други. Освен това бяха обсъдени темите за преподаването на „Религия ислям“ в държавните и общинските училища, също и кампаниите за набиране на студенти за обучение в Република Турция и на кандидат-курсисти за Школата за имами в пловдивското село Устина.

Срещата беше закрита с пожелания за успешни и ползотворни служебни дела през настоящата 2020 година.

 

Автор: Л. Чаушева