Проведе се работно заседание с имамите от Районно мюфтийство-Хасково

На 05.03.2015 год. се проведе поредната работна среща с имамите от областта. Срещата се състоя в гр. Хасково в Ески джамия. По време на заседанието бе направен обстоен анализ на актуалните проблеми, бяха разглеждани и дискутирани точките с  работата на имамите. На края на срещата на всички имами бяха подарени книги. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.