Столичното мюфтийство проведе еднодневен семинар за жени

            На 01 февруари 2015 г. Районно мюфтийство - София организира еднодневен семинар за жени. Мероприятието се проведе в Медийния център на Главно мюфтийство, където шестдесет и пет жени от столицата и гр. Самоков взеха активно участие. Лекторите д-р Мустафа Хаджи - Главен мюфтия на Република България, д-р. Сефер Хасанов - преподавател във Висш ислямски институт – София, д-р. Ариф Абдуллах - Председател на НИЦ към ВИИ и Халил Ходжов – началник отдел „Иршад“ към (ГМ) говореха по актуални теми, като след всяка лекция имаше и оживена дискусия. Засегнати бяха теми като: Облеклото и украшенията на жената според Корана и Сунната, Образът на жената в Корана, Ролята на жената през различните епохи в ислямската история и Жената през призмата на нашето съвремие.

РМ София изказва сърдечни благодарности към всички, които взеха участие, към основният организатор Ханифе Муса -ваизе към мюфтийството и към всички, които спомогнаха финансово и морално за осъществяването на това мероприятие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.