Проведе се първата за 2015 година работна среща на имамите от Районно мюфтийство – Пазарджик

 

Първата работна среща на имамите от пазарджишко за новата 2015 година се състоя на 25.01.2015 година от 10:30 часа в джамията на град Велинград. На работната среща присъства и д-р Мустафа Хаджи - главен мюфтия на мюсюлманите в Република България.

Събирането започна с четене на Коран-и-Керим от имама на село Юндола - Юмер Кергин. След като благодари за прекрасното четене, районният мюфтия Абдуллах Салих запозна присъстващите с въпросите, разглеждани на тридневния семинар на служителите на Главно мюфтийство и районните мюфтийства в град Шумен, както и на заседанието на ВМС.

След обстойния анализ на вече разглежданите въпроси на семинара, на срещата във Велинград бяха дискутирани и някои въпроси, касаещи ежедневната работа на имамите. Коментирани бяха и резултатите от провелата се социална кампания „Седмица на сираците”.

В своето изказване главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи каза, че цифрата в протокола на събраните средства може да се приеме като оценка за работата на имама. „Жалко за онези“, каза той, „които представят протоколи със събрана сума „0 лева“.

На първото работно заседание на имамите от Районно мюфтийство - Пазарджик за 2015 година беше решено на следващата среща да се коментира книгата, която от името на районното мюфтийство вече беше раздадена на всички имами - „Как да станем за сабах намаз”. На следващото работно заседание всеки от имамите ще трябва да направи презентация и на някоя друга книга, която е прочел наскоро. Идеята на Районно мюфтийство – Пазарджик е да мотивира служителите си да четат повече литература.

На края на срещата районният мюфтия на Пазарджик благодари на всички имами за усърдието и труда, който са положили в работата си през изминалата година.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.