Редовно месечно заседание с имамите от сливенско

 

         На 14 май 2018 година Районно мюфтийство - Сливен проведе редовно месечно заседание с имамите от региона, каквото обикновено се провежда в региона веднъж на всеки два месеца.

         Майското заседание беше открито с четене на Коран-и Керим от имама на село Ябланово. Домакинът и районен мюфтия на Сливен Акиф Акифов запозна участниците в заседанието с дневния ред на срещата. Акцент в обсъжданията беше поставен на темата за задачите, които стоят пред мюсюлманските духовници от сливенско през предстоящия месец Рамазан. След обсъждането на този въпрос имамите преминаха към другата важна тема, а именно - участието в Кампанията за подпомагане на ислямското образование, която вече традиционно се провежда именно по време на Свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

         В рамките на заседанието имамите разгледаха темата за проблемите и отговорностите, свързани с работата им в Мюсюлманско изповедание. След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито с дуа и с благопожелания за успешна и ползотворна дейност през месец Рамазан – както в личен, така и в служебен план.

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.