Награда за положеното усърдие

По инициатива на г-н Емруллах Юзюм мюфтия на гр.Одрин, Република Турция финалистите от деветото национално състезание по наизустяване и художествено четене на Коран бяха наградени с двудневна екскурзия в Република Турция.
В края на месец Декември групата бе събрана в курса за хафъзи в гр.Мадан и от там потеглиха за гр.Одрин и гр.Истанбул.
Начело на групата беше хафъз Шефкет Хаджи. Финалистите посетиха много интересни културно-исторически места и се срещнаха със свои колеги от Република Турция.
Те представиха курса за хафъзи в гр.Мадан и обмениха опит със своите по големи братя. Екскурзиантите отправиха своите благодарности към г-н Емруллах Юзюм, мюфтия на Едирне и към Главно мюфтийство за приятните и вълнуващи преживявания.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.