Рождението на Пратеника Мухаммед е напътствие, светлина и благодат за всички хора

Приветствие на главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи по повод Мевлид Кандили (рождението на Пратеника Мухамед с.а.с.), нощта втори срещу трети януари 2015 г. 

Уважаеми мюсюлмани,

Рождението на Мухаммед (а.с.) донесе напътствие, светлина и благодат за всички хора, въпреки, че не всеки разбира тези факти.  Днес  човечеството е изпаднало в заблуда, безпътие, егоизмът  и себелюбието са  водещи  в живота на съвременното общество, поради което  се нуждае от ново напътствие.  След  като няма да дойде друг вестител, нека се запознаем  с пратеника на Аллах, Мухаммед (а.с.) и да подновим вярата си в това, което е получил от Аллах Теаля и   предал на хората,  за да се преборим с предизвикателствата на двадесет и първи век. 

Да вие честит дванадесети рабиу-л-еввел, рождената дата на Пратеника Мухаммед (а.с.).


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.