Чрез името си човекът постига мистично единение със Всевишния

"Глобализацията и интензитетът на интеграционните процеси през последните години увеличиха значението и превърнаха въпроса за идентичността в основна тема на всички съвременни етнически, национални и религиозни общности", каза доц. д-р Ибрахим Ялъмов на дискусия "Човекът и името" организирана от Главно мюфтийство в" Музея на София" на 15 декември.
В дискусията модерирана от зам.-главния мюфтия Бирали Бирали участваха още проф. д-р Калин Янакияв, доц. д-р Михаил Груев преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски"  и д-р Сефер Хасанов преподавател във Висшия ислямски институт.
В своя доклад на тема: "Идентичност и име", доц. Ялъмов подчерта, че значимостта на идентичността обективно се обуславя от нейната същност и социална роля. Тя отразява ролята за самоопределение или как дадената личност определя своята принадлежност,  с коя етническа, национална и религиозна общност се отъждествява.
"Проблемът за идентичността и идентификацията е свързано със съществуването на редица аз-ове. Аз-ът постепенно осъзнава, че е тъждествен със самия себе си и различен от другите . Така се формира индивидуалната идентичност, тя се образува от много идентичности  - етнически, национални, религиозни, културни, политически, класови и др.", смята бившия ректор на Висшия ислямски институт. Според него колективната идентичност се създава от съвкупността на отделните аз-ове. Тя е образът на дадена етническа, национална и религиозна общност и се конструира в процесът на историческото развитие върху основата на етно-националното съзнание и културните различия.
"Мюсюлманите в нашата страна въз основа на своите културно-религиозни дадености са създали специфична именна система макар тя да има нюанси, като цяло системата носи ислямски характер",  каза още доц. Ялъмов. По думите му след приобщаване на турците към исляма, турската именна система се синхронизира със ислямската религиозна идентичност. "Личните имена в исляма са изключително важни, тъй като същността на човека се отразява с името, а не чрез лицето, което се променя с възрастта", посочи още бившия университетски преподавател.
Той смята, че чрез името си човекът постига мистично единение със Всевишния с него мюсюлманите ще се явят пред Аллах. В отвъдния свят хората, ще бъдат назовани със личните си имена. Изградената от тюркско-турската-ислямска традиция имена система продължава да се използва от мюсюлманите в България. 60% от имената използвани от тях са от турски произход, 38% от арабски и само 2% от персийски. Най- разпространено е името Мухаммед и неговите производни Ахмед и Мехмед.
Именуването на новороденото е важен момент от семейния живот на мюсюлманите. По този повод се организират малки тържества, Името се дава от имама или от най-стария мъж в семейството. По традиция новородените носят името на баба, дядо или уважавана личност от рода.
"Смяната на имената обезличава идентичността. Тоталитарния режим, който провеждаше политика на хомогенизация се опита да формира хомогенна етническа българска нация. Организира няколко кампании за смяна на имената, на лицата от малцинствените общности", посочи доц. Ялъмов. По думите му групировката на Тодор Живков превърнала в държавна политика идеята са смяна на идентичността приложена няколко пъти в третата българска държава.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.