Главния мюфтия: Религията изпълнява и ще продължи да изпълнява важна роля в обществото

"Живеем в много динамично време, поради което всички трябва да работим активно и колективно. Религията изпълнява и ще продължи да изпълнява важна роля в обществото и неговите социално културни и политически измерения", каза главния мюфтия д-р Мустфа Хаджи на закриването на семинар за ваизи (прповедници) проведен в Преквалификациония курс за имами в с. Устина на 1 декември т.г. Той бе придружен от Райония мюфтия на Пловдив Ерсин Ахмед. Мероприятието се организира от отдел "Иршад"  в Главно мюфтийство и има регулярен характер с цел повишаване и развиване уменията на ваизите.

По думите на главния мюфтия подобни обучителни семинари биха дали тласък към професионалното изграждане на ваизите. Неизменна роля в този процес заема конкретна и ясна стратегия за  реализиране на поетите ангажименти, които несъмнено не са лесни. "Религията е материя, която трябва да стигне до сърцата на хората следвайки своя естествен ход, увенчан с любовта към Аллах", каза още главния мюфтия на Републиката.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.