Невежия човек

Един невеж човек докато се разхождал срещнал учен човек и му рекъл: - Искам да ти задам три въпроса:
1. След като Аллах съществува, покажи ми го?
2. Щом Аллах е Творецът на всичко, защо виновниците (извършилите престъпление) трябва да бъдат наказани?!
3. Нали Шейтанът е сътворен от огън, какво въздействие ще има върху него огъня на Ада?!

Ученият изслушал внимателно думите на питащия и кръвта му се смразила. Взел от земята парче изсъхналa глина и с нея ударил невежата по главата. После спокойно продължил по пътя си.

Но питащия човек с разкървавена глава отишъл и се оплакал за случилото се в съда. Съдията извикал учения и му рекъл:
- Ударил си по главата този човек, вярно ли е?
- Да! - казал ученият. - Той ми зададе нелепи въпроси, а аз му отговорих наведнъж, стоварвайки парче суха глина върху главата му!
- Но, как така?! - възмутил се съдията.
- Ако ми позволите, ще ви обясня, г-н съдия!
- Говори! - отсякъл съдията.
- Този човек рече, че ако има Аллах, то нека му го покажа. Аз от своя страна сега ще река, че ако го боли главата, то нека ми покаже болката!
Вторият му въпрос гласеше, че след като Аллах е творецът на всичко, защо трябва да бъде наказван престъпникът? След като той смята така, защо сега е тръгнал да ме съди?!
Третият му въпрос беше относно това какво ще бъде въздействието на Джехеннемският огън върху Шейтана, след като той самият е сътворен от огън? Аз му отговорих практически. След като ние сме сътворени от пръст, значи парче кал няма да му причини нищо на главата!...

Съдията изслушал мъдрите отговори в захлас.
Разбрал мъдростта в думите на учения и наредил да бъде освободен завчас.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.