Вярващите от цялата страна в подкрепа на сираците

Мюсюлманите от цялата страна днес, ще се включат в Национална благотворителна кампания на Главно мюфтийство по повод „Седмицата на сираците” 23-30 ноември 2014 г. След петъчната молитва всеки ще има възможност да подпомогне усилията на Главно мюфтийство в тази насока. В джамиите ще бъдат открити специални урни, където вярващите ще имат възможността да подкрепят кампанията.
Ежегодно милиони деца по света осиротяват, губейки един или и двамата си родители. Според статистическите данни на ЮНЕСКО през 2015 г. техния брой се очаква, да надхвърли 400 милиона. Независимо от причините, милиони деца израстват без семейната любов и топлина. Наш дълг е да им подадем ръка! Всички средства набрани от кампанията ще се разходват за нуждите на сираците.
В следствие на дейността на отдел "Социален" и благородството на обществото през изминаващата 2014 г. институцията е подпомогнала с ежемесечна финансова
помощ от 50 лв. 81 сирачета от цялата страна. Финансовите изражения на това благородство възлизат на 32 985 лв., за разлика от 2013 г., когато за целта са били събрани 4200 лв.
Уважаеми съграждани, нека бъдем съпричастни с участта на нашите деца, за едно по-добро бъдеще!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.