Работно заседание в Хасково

На 26.11.2014 г. Районно мюфтийство Хасково проведе работна среща с имамите от региона. Гост на срещата беше Халил Ходжов началник отдел „Иршад” към Главно Мюфтийство. На срещата се обсъди абонаментната кампания за списание „Мюсюлмани” за 2015 година, обявената от Главно мюфтийство национална кампания „Седмица на сираците”, също така се обсъдиха ежемесечните доклади на имамите. Бяха разгледани въпросите свързани с набиране на курсисти за училищата с.Устина и „Тасхих-и Хуруф” гр. Момчилград. Срещата приключи с пожелания за ползотворна работа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.