Представяне на книгата „Ислямът срещу насилието“

 

На 14 февруари от 18:00 часа в сградата на Главно мюфтийство в гр. София ще бъде представена книгата „Ислямът срещу насилието“. Авторите на книгата са специалисти в областта на теологията, ислямското право, история на философията, морал и ислямска мисъл, история на религиите.

В нея читателите ще могат да открият отговорите на въпросите: Има ли в свещените текстове препратка към насилието? Какво е „справедливата война“ според Корана? Тук ще могат още да прочетат: „анализ на семантичното поле на насилието според Корана и отражението му върху съзнанието“, „Исторически анализ на понятията милосърдие и насилие в исляма“, „Проблемата“ - глобалната ситуация: световният мир и Ислямът“.

Книгата е подходяща за студенти по теология, журналисти, политици и всички читатели, които желаят да задълбочат познанията си за глобалните теми на нашето съвремие.

 

Юзлем Тефикова