ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ЗАЩО ДЕЦАТА НЕ ЧЕТАТ?“

Журито обяви победителите от конкурса за есе на тема „Защо децата не четат?“

Конкурсът бе организиран от Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство и сп. „Мюсюлмани“.

Победители в категорията на български език са: с първа награда Лейля Чаушева от гр. София, втора награда Борислав Христов Димитров и Айсел Вескова Сеферска е на трето място в конкурса.

Победителите в категорията на турски език са Исмаил Якуб на първо място и Ехлин Харун с награда за второ място в конкурса.

Наградите на победителите в конкурса ще бъдат изпратени по пощата на посочените от участниците адреси.

 

Юзлем Тефикова