Семинар на тема „Социалната отговорност на мюсюлманина“ проведе Районно мюфтийство – Благоевград

 

На 5 февруари (неделя) се проведе еднодневен религиозен семинар, организиран от Районно мюфтийство – Благоевград. Той се състоя в конферентната зала към джамията в село Сатовча. Темата на семинара беше „Социалната отговорност на мюсюлманина“, а в него се включиха повече от 100 мъже и жени от община Сатовча. 

            Мероприятието беше организирано и се проведе в три панела, като всеки от тях беше с различни тема и лектор. Едночасовите панели завършваха с 30-минутни дискусии.

Първият панел на мероприятието се проведе с лектор Айдън Мохамед – районен мюфтия на Благоевград. В рамките на първата част от семинара мюфтията запозна присъстващите със социалните дейности на районното мюфтийство през 2016 година, както и с планираните дейности и проекти за настоящата 2017 година. Акцент беше поставен върху изглеждащите на пръв поглед дребни, но изключително важни за общността въпроси. Подчертана беше ролята на местните мюсюлмани за успешното реализиране на социалните дейности и проекти на Районно мюфтийство – Благоевград. Едно от обсъдените социални предложения беше мюсюлманите от по-големите населени места да се включват солидарно в живота на тези от съседните по-малки населени места. Например, хората от населените места, в които има по-многочислено мюсюлманско население, да се обединят и да подпомагат социалния и духовния живот на събратята си от по-малките населени места – за реализирането на коран-курсовете, за поддържането на джамиите, подпомагането на хора от уязвими групи – вдовици, сираци, болни и възрастни хора и други.

Вторият панел от провелия се семинар беше воден от д-р Рафат Ходжа. Той говори пред събралата се аудитория на тема „Социалната политика на държата.“ Участниците в мероприятието бяха запознати с различните държавни структури, проекти и услуги, работещи в услуга на населението, сред които дирекциите „Социално подпомагане“, „Бюро по труда“ и други.

В провелата се дискусия след втория панел от семинара мюсюлманите обсъдиха как може Мюсюлманско изповедание като институция и отделните мюсюлмани да съдействат за попълването на пропуските в социалното подпомагане.

Последният трети панел от неделния семинар в Сатовча беше посветен на темата „Социалната отговорност на мюсюлманина през призмата на исляма“. Тя беше представена от заместник-главния мюфтия на България и настоящ председател на Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет Бирали Мюмюн. В рамките на третата част от събитието участниците в него успяха да се запознаят със социалната дейност на Изповеданието, настоящите и бъдещите му проекти в социалната сфера. По време на последвалата 30-минутна дискусия бяха обсъдени много и разнообразни идеи за социално подпомагане сред мюсюлманите, една от които предизвика особен интерес от страна на присъстващите – изграждането на своеобразни хранителни банки към джамиите по населени места. Идеята срещна изключително одобрение сред присъстващите и очакваме в най-скоро време да бъде осъществена. Тя ще помогне в това да бъде ограничено разхищението на годна за консумация храна и най-вече да се намали броят на гладуващите или на хората в нужда.

 

Над текста работи: Л. Чаушева