ПРОБЛЕМЪТ С ВАKЪФИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОССЕ

 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) проведе годишната си конференция на върха по изпълнение на човешкото измерение (HDIM) във Варшава.

Представителите на Главно мюфтийство на мюсюлманите в България Джелал Фаик и Хайри Емин взеха участие в сесиите за „Свободата на мисълта, съвестта, религията и вярата“, както и организираха панел за представяне на проблемите с възстановяването на вакъфските имоти на Изповеданието. Те взеха участие в пленарна зала и представиха проблемите със свободата на вероизповеданията, а именно законопроектите и промените в Закона за вероизповеданията в българския парламент, предложени от националистите.