Седем малкоизвестни факти за Кябе

 

 

Кябе е преустроявана няколко пъти. Според данни на историците около 12. Последната реконструкция е била извършена преди 20 години. По време на ремонта Тубе е била напълно закрита за поклонниците.

Кисвата (покривалото) не винаги е било черно. Забележителното е, че Пророка (с.а.с.) е покривал Кябе с кисваизработена от бяло йеменско платно. След товаразличните халифи са използвали за тази цел тъкани със зелен, червен е пак бял цвят. С кисва с черен цвя са започнали да покриват Кябе аббасидските халифи.

Кябе по времето на Пророка Ибрахим (с.а.) е била правоъгълна. В сегашния си вид тя е била преустроена от курайшите преди още Исляма да бъде низпослан. Пространството пред Кябе се нарича „хатим” и това е бил свободен участък от земята след преустройството.

Знаменитият черен камък Хаджарал-Асуад в действителност е бил раздромен на части. Осем от парчета са били събрани на едномясто. Първдата такава сбирка е направена от Абдул бин Зубайр.

В продължение на 15-сет века пазител на ключа от Кябе е племето Бани Шайба. Техните представители са държали ключа от Кябе още преди Исляма.

За известен период от време Кубе е била отворена за посещение от всеки желаещ. Тогава в нея са могли да влизат не само членовете на кралското семейство, но и всички желаещи поклонници. Кубе е била затворена за посещение от поклонниците след като техния брой рязко се увеличил и имало опасност за старинността на храма.

В началото на ХХ век поради несъвършенство на отводнителната система при макар и редките пролини дъждове над Мекка на поклонниците се е налагало да извършват таваф плувайки.