Излезе от печат втори том на книгата „Градините на праведниците”

Излезе от печат дългоочакваният втори том на книгата „Градините на праведниците – (Рияз-ус-салихин). Луксозното издание, с твърди корици, е втори том от книгата, чийто първи том беше отпечатан от Главно мюфтийство през 2008 и 2013 г.
Градините на праведниците (Рияз-ус-салихин) принадлежи към книгите, които са се превърнали в незаменим справочник по теория и практика на исляма, и най-вече в учебник по благочестие сред мюсюлманите.
Настоящият сборник с хадиси, който съдържа общо 1905 хадиса, е съставен от знаменития богослов и познавач на пророческата традиция Ебу Зекериййа Мухиддин Яхя ибн Шераф ен-Невеви (поч. 1277).