Научни доводи в подкрепа на традицията на Пратеника Мухаммед (с.а.с.)

 

Както е известно, преди повече от 1436 години в сунната (традицията) на  Пратеника Мухаммед (с.а.с.) в устата на новороденото дете с поставя парченце от фурма, сдъвкано до кашица. С него се намазва небцето на новороденото. Тази сунна е наречена „тахник”.

Съгласно последните изследвания на учените, порцията глюкоза във вид на кашица, с която се намазва вътрешната повърхност на небцето на новороденото, се е оказал ефективен способ за предпазване на мозъка на бебето от увреждане.

Изследователи от Нова Зеландия са използвали този вид похват при 242 новородени бебета и стигнали до извода, че е необходимо да се прилага като един от първостепенните методи за подобряване състоянието на новороденото.