Главно мюфтийство организира девет месечен курс за имами през 2017

Главно мюфтийство  в Република България обявява, че организира 9 месечен курс за подготвяне на имами в с. Устина, обл. Пловдив през календарната 2017 година.

Изискванията към кандидатите са:

1.Да са български граждани

2.Да са на възраст от 16 до 45 години

3.Да са грамотни

4.Да бъдат препоръчани от Районните мюфтии

5.Да не са осъждани

6.Да нямат заболявания, които да са пречка за религиозна дейност

Срок за подаване на молби до 30.12.2016 г. на адрес с. Устина, ул. „Крайречна“ № 17, обл. Пловдив, Тел. 0877506071, директор на курса: Селим Мехмед