15 деца от Диамандово се включиха в летни курсове за изучаване на Корана

За поредна година деца от Диамандово се включиха в летни курсове за изучаване на Корана.  Освен   основите на мюсюлманската религия  децата имат възможност и да се забавляват. Курсовете, организирани от Главно мюфтийство   включват и много спортни мероприятия. Младият имамин Мехмед Мехмед под чийто ръководство се провеждат летните занятия в местната джамия също е доволен от децата.

Курсовете ще продължат до края на август, а в началото на септември всички ще се явят на регионално състезание. Победителите ще участват и в националното състезание.

Гюнер ШЮКРИ

http://www.ardanews.info