Районно мюфтийство-Плевен даде ифтар в град Никопол

На 27.06.2016 година Районно мюфтийство-Плевен организира ифтар в град Никопол. Мюсюлманите от града изразиха своите благодарности към районния мюфтия на Плевен Мурад Бошнак за организирания ифтар. 

В рамките на събирането с местното мюсюлманско настоятелство беше обсъдено и предстоящото откриването на новопостроената джамия в града.

Накрая гост-имамът от Република Турция Ирфан Текташ отправи обща дуа за всички мюсюлмани по света.