Ифтар в Ихтиман

На 26 юни 2016 г. беше организиран ифтар в гр. Ихтиман. В мероприятието се включиха повече от четиридесет човека. На ифтара присъства и Районния мюфтия на София г-н Мустафа Избищали.
С позволението на Аллах Теаля първо и след това с общи усилия от три месеца мюсюлманската общност в Ихтиман вече има свои месджид в града.
Нека Всевишният приеме ибадета ни и ни събере в Дженнета с любимият ни Пратеник Мухаммед (с.а.с)