Районно мюфтийство - Кърджали в служба на сираците

 

 Среща с деца сирачета от региона на Кърджали се проведе на 21.06.2016 година в сградата на Районно мюфтийство -  Кърджали. Благодарение на социалната инициатива за подкрепа на деца без родители на Главно мюфтийство 12 деца сирачета от кърджалийския регион получават ежемесечни помощи от средствата на фонд „Сираци“.  Срещата започна с приветствено слово от страна на районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед, който поздрави всички присъстващи  и накратко даде информация за важността темата за сирака и мястото му в ислямската религия. На децата бяха раздадени допълнително скромни подаръци от името на районното мюфтийство. А дарител от Кърджали осигури курбанско месо за всяко едно от семействата на сирачетата.