Хиляди древни ислямски книги в Индия ще бъдат цифровизирани

 

Книгите от една от най-старите ислямски библиотеки в света ще станат достъпни за ползване през интернет в най-близко бъдеще. Въпросната библиотека се намира в един от ислямските университети в Индия и в нея се съхраняват повече от 30 000 книги.
Неотдавна старинното книгохранилище е навършило сто години. „Всичките тези книги са толкова стари, че страниците им са станали чупливи и към момента близо 1 150 книги вече са цифровизирани. Тези книги няма да бъдат давани за ползване в хартиения им вариант отсега нататък, ще могат да се ползват само техните електронни копия.” – казал директорът на библиотеката.
Съвсем скоро електронните копия на редките книги, в това число тълкуванието на Свещения Коран на древния индоарийски език маратхи, ще бъдат на разположение на всички потребители на интернет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.