Изявление на главния мюфтия по случай настъпването на нова година по хиджри