Намазът като щит срещу греховете

Веднъж Пратеникът се обърна към сподвижниците си:
-Какво ще кажете за човек, пред чиято врата тече река и той се къпе по пет пъти на ден в нея? По тялото му може ли да останат нечистотии?
Те отговориха:
-По тялото на този човек не може да остане никаква нечистотия.
След това Пророкът рече:
-Петкратният намаз е точно това: Аллах измива (опрощава) греховете на хората, които се кланят по пет пъти на ден.” (Бухари) !
Човек, който кланя намаз, вземайки абдест първо се пречиства от телесната мръсотия. После се пречиства от нечистотиите по дрехите и мястото където ще кланя намаз. Явявайки се пред Аллах, се пречиства и от духовната нечистотия. Пратеникът на Аллах повелява: „Ако един човек вземе абдест и старателно извърши някой от задължителните на¬мази, като направи внимателно рукю, ако не е извършил големи грехове, този намаз опрощава извършените от него малки грехове. Това винаги е така.” (Муслим)
„Когато човек се предпазва от извършването на големи грехове, с петкратния намаз се опрощават малките грехове, които биват извършени между два намаза. Петъчният намаз е също откуп за извършените малки грехове през седмицата.” (Муслим)
В Корана Всевишният Аллах повелява: “Чети, онова което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и от от¬реченото. Най-великото е споменаване¬то на Аллах. Аллах знае какво правите.” (Анкабут, 45)
Братя!
Намазът е като една завеса, която ни предпазва от духовните нечистотии, които биха се „залепнали” върху нас през целия ден. Следователно търговецът, който е отслужил сутрешния намаз няма да излъже в търговията; служител, който е отслужил обедния намаз няма да намали качеството на работата си; човек, който тича в джамията за икинди намаз, няма да обръща внимание на слухове и клюки; човек, който излиза от джамията след вечерния намаз няма да стъпи на забренени места; вярващ, кой¬то отслужи нощния намаз няма да поглежда към забраненото.
Намазът е стълбът на религията ни, спокойствие за домовете ни. Намазът е потвърждение на обещанието, което сме дали на Аллах. Обещание, че ще му служим през целия си живот. И освен това е възможност за рабите на Аллах, възможност за прошка. Намазът е време за молитва...