Открива се Българска Академия в Русия

 

В старата столица на Волжска България град Болгар (Татарстан, Руската Федерация) започва да обучава курсисти новата Българска Академия в Русия – Българска Ислямска Академия (Булгарская исламская академия).

В началото академията ще провежда шестмесечни курсове за повишаване квалификацията на имами, като в бъдеще са планирани следдипломни квалификации и писане на дисертации за бакалаври и магистри завършили ВУЗ-ове в Москва, Казан и Уфа. В новата Българска Академия в Русия са планирани курсове по арабски език, мениджмънт за мюфтии и други, като обучението ще е напълно безплатно. Ще се провеждат и много научни мероприятия.

Академията се създава по поръчка на президента на Руската Федерация Владимир Путин. На осми Октомври ще се проведе международна конференция по повод откриването.

Президентът на Република Татарстан Рустам Минниханов заяви в послание до Госсъвета на републиката че властите са заинтересовани за усъвършенстването на религиозното образование и също така трябва да се активизира работата по създаването на Казанска Духовна Академия.

Татарстанците и преди всичко децата трябва да имат представа за всички традиционни религии. Това е основа за градене на обществено съгласие и доверие. В същото време трябва да се даде отпор на тези, които под маската на религията се опитват да прокарат радикални възгледи и екстремизъм.

Заместник-мюфтията на Република Татарстан и ректор на Руския Ислямски Университет Рафик Мухаметшин каза че очаква Българската Академия да стане място за събиране на Общоруския Съвет на Учените.

Това ще бъде серия от различни мероприятия. Когато бъде подготвена почвата: набрани преподаватели, уредени правовите и юридически въпроси и създадени учебните програми ще започне и пълноценен образователен процес.

Учебното заведение ще се намира в два учебни корпуса, разположени в непосредствена близост до Бялата Джамия. Сега там могат да се обучават само 30-40 души, като в бъдеще се планира изграждането на нова сграда. Духовното Управление на Мюсюлманите в Руската Федерация вече е обявило конкурс за проект. Засега не е ясно кога ще започне изграждането, тъй кат тепърва се търсят източници на финансиране.

Господин Мухаметшин отбеляза и че образованието ще става далеч от съблазните на големия град.

Хората ще идват да получат образование, нека седят и се учат на спокойствие. Ще могат да се разхождат, но наблизо няма големи градове. Ще има тишина и покой за учене и осмисляне на Корана, а това са идеални условия за образование.

Президентът на Руската Федерация Владимир Путин изтъкна през 2013-а година необходимостта от възраждане на богословското образование в Русия и се застъпи са Българската Ислямска Академия в словото си при откриването на Московската Съборна Джамия (най-голямата джамия в Европа) на 23-и Септември тази година.

Ще бъде възроден духовен и научен център на руските мюсюлмани. Ще се пресекат опитите за насаждане на чужди мирогледи, които нямат общо с истинския традиционен ислям, използвайки религията за политически цели. Подчертавам че държавата и занапред ще подпомага мюсюлманските богословски школи в системата за религиозно образование.

На 15-и юни Духовното Управление на Мюсюлманите (ДУМ) описа в сайта си идеята за Академията така:

Предполага се че това ще стане общност на руски ислямски учени, които да се събират на сесии в Болгар и да решават сложни религиозни въпроси. Необходимостта от такава академия е продиктувана от днешните реалностите в световното общество днес. Сблъскваме се със сериозни предизвикателства, свързани с екстремистки прояви под псевдоислямски лозунги.

Опитват се да използват религиозните чувства на хората за оправдаване на терористични методи за решаване на геополитически въпроси, което виждаме в т.нар. арабска пролет, събитията в Афганистан, Йемен, Либия, Египет, Сирия, Ирак и другаде. Унищожават се най-големите ислямски ханафитски центрове, световно културно наследство. Руските мюсюлмани също биват въвличани в тези разрушителни процеси, което е сериозна опасност за безопасността на страната. Младежите попадат под влияние на радикални възгледи най-вече при обучението си в теологически центрове в чужбина.

От ДУМ се надяват да създадат достойна алтернатива на образованието в чужбина, да консолидират руското мюсюлманско духовенство, да привлекат авторитетни международни учени и да укрепят позицията на миролюбивия ислям като неотменна съставка на руската държавност.

На 14-и Юни тази година пак в старата столица на Волжска България – град Болгар на ежегодния празник „Изге Болгар жыены“ („Събрание в Свещения Болгар“) по повод приемането на исляма във Волжска България през 992-а година, главите на четирите най-големи мюсюлмански управления в Руската Федерация подписаха „Социална доктрина на руските мюсюлмани“. Документът от около 50 страници е бил написан още през 2002-а година, но това е първото раздвижване от тогава. В него няма много конкретика. Има характер на съглашение по въпросите на обществения морал, здравословния живот, семейството и децата. Също така се засягат въпросите за социалните пороци, патриотизма, държавата и държавната служба, както и отношенията на мюсюлманите с представителите на другите религии. По мнение на разработчиците на документа, той ще стане „ефективно средство за представяне на интересите на мюсюлманската общност в Русия, включително международно.Президента на Татарстан Рустам Минниханов призовава руските мюсюлмани към консолидация като вижда в това единствения начин за изпълняване на поставената от Владимир Путин задача за интегриране на Русия в ислямския свят.

Източници: РБК, РИА, EurAsia Daily


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.