За 17-а поредна година Висшият ислямски институт посрещна своите студенти

На 05.10.2015 година Висшият ислямски институт откри новата 2015/2016 академична година.

Гости на официалното откриване на новата академична година бяха заместник-главният мюфтия на страната БиралиБирали, Мустафа Избищали  - районен мюфтия на София,Улви Ата - аташе по социалните въпроси към Посолството на Турция в София, Шенол Генч  - аташе по образованието към посолството на Турция в София, Дурсунали Тюркмен – заместник-ректор на ВИИ-София и преподаватели от института.

В своите обръщения към студентите гостите отправиха послания, свързани с важността на религиозното образование и съвременните предизвикателства, пред които се изправят мюсюлманите в света и в частност - мюсюлманите в България.

В края на събитието преподавателят по тефсир Ахмед Хасанов отправи дуа към Всевишния Аллах за благополучие и успех през новата академична година.

Тази година първокурсниците във ВИИ са общо 23, разпределени между редовната и задочната форма на обучение. Общият брой на студентите във висшето учебно заведение към момента пък наброява 70 човека.

Ислямският институт е единственото висше учебно заведение в България, което подготвя кадри, които намират реализация в системата на Мюсюлманско изповедание. Досега близо 200 човека са завършили ВИИ, като голяма част от тях към момента практикуват като имами, преподаватели по религия „Ислям“, ваизи и районни мюфтии.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.