Проведе се работна среща с имамите от разградско

 

В Разград се проведе работна среща с част от имамите от областта. Тя се състоя на 18.08.2015 година в джамията „Ахмед бей” в града.
Заседанието започна с отправянето на приветствени слова от районния мюфтия Мехмед Аля и четене на айети от Свещеният Коран от Хамди Незир, имам на село Мортогоново.
В изказването си районният мюфтия направи кратък отчет за дейността на районното мюфтийство, анализирани бяха провеждащите се летни коран-курсове по населени места. Засегнат беше и въпросът с организацията и подготовката за регионалното състезание по Основни познания за исляма, което тази година ще се проведе на 27 август от 10:30 часа в джамията „Рюстемлер“ в град Исперих.
Основен акцент на събранието беше поставен върху въпроса за набирането на ученици за Средно общообразователно духовно училище в град Русе, във връзка с което сред присъстващите на заседанието беше и Сюлейман Исмаил, директор на СОДУ - Русе.
В своето изказване той запозна присъстващите имами с възможностите, които предоставя оглавяваното от него учебно. На заседанието беше изготвен също и  график за посещение на населените в областта места  с цел набиране на ученици за СОДУ - Русе.
Работното заседание беше закрито с отправянето на всеобща дуа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.