Проведе се работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Варна

Районно мюфтийство – Варна проведе  редовно месечно заседание с имамите от областта. Срещата се проведе на 30.07.2015г. в джамията  „Aзизие“ в града.
По време на заседанието беше направен анализ на дейността на имамите, координацията им с мюфтийството, обсъдени бяха и по-важните отминали мероприятия като „Седмица на ислямското образование“, разпространението на религиозна литература, месец Рамазан и набирането на ученици и курсисти за училищата към мюсюлманското изповедание. Обсъдени бяха и предстоящи мероприятия, свързани с IX-ото национално състезание по основни познания за исляма.
Срещата приключи с дуа за повече благодат в дейността и за приемане на делата от Всевишния.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.