Откриха най-стария Коран в света

В библиотеката на университета на Бирмингам е открит ръкопис на Коран, за който може да се предполага, че е написан от съвременниците на Пратеника Мухаммед (с.а.с.). Намереният ръкопис на Корана се смята, че е най-древния намерен досега такъв.
Възрастта му е била установен посредством метода на радиовъглеродния анализ. Резултата бил поразителен. Ръкописът е на повече от 1300 години.
Страниците на най-стария Коран заедно с хиляди други старинни документи от Близкия Изток през 1920 е предал на университета по история емигранта от Ирак Алфонс Мингара.
До момента за най-древен ръкопис на Корана се е считал екземпляр, датиран към 8 век и той се съхранява в Британската национална библиотека.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.