Влиянието на петкратния намаз върху зрението

Мюсюлманинът по правило се стреми максимално да следва сунната на Пратеника (с.а.с.) и да му подражава в Неговите думи и постъпки.Етиката на молитвата изисква мюсюлманина да концентрира погледа си  в това място, където ще докосне с чело по време на седже. В продължение на намаза той няколко пъти сменя разстоянието, от което молещия се гледа на тази точка – когато  е прав и когато е в положение седже.Тези промени на положението на тялото, а от там и разстоянието на гледане предизвикват промени в изпъкналостта на очната леща, а с това и нейната пречупваща способност. По този начин се постига нормализиране на вътрешно-очното налягане и окото става по-функционално и здраво.
В съответствие със суната на Пратеника (с.а.с.) молещия се като повтаря това „упражнение” ежедневно десетки пъти той подобрява своето зрение и предпазва очите от заболявания, по информация на „Watan”.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.