Възпоменателна конференция, посветена на живота, дейността и влиянието на видния учен Исмаил Ниязи ефенди от Омуртаг събра на едно място вярващите в родния му град.

Поводът беше 250-годишнината от неговото рождение.

Сред лекторите на събитието бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов, внукът на Исмаил Ниязи Ефенди и преподавател в университета "Улугдаг" в Бурса - проф. д-р Агях Угуз.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед изнесе лекция да живота и творчеството на учения. Той поздрави организаторите за загрижеността, която полагат за съхраняване на паметта на светлите умове, с които мюсюлманската общност може да се гордее.

Ведат Ахмед представи част от дългогодишните си изследвания за живота и творчеството на Исмаил Ниязи ефенди.

Ученият е роден през 1774 г. в с. Караахадлар (Враникон), след което дълги е служил в гр. Омуртаг като хатиб в "Синджирли джамия", мюдеррис в медресето при същата джамия и мюфтия на града. Написал е общо 14 книги - 7 на арабски, 6 на турски и 1 на арабско-турски, някои от които са издавани и се издават от авторитетни издателства в мюсюлмански страни. 

Исмаил Ниязи ефенди е възпитал авторитети, които са служили като мюфтии и са писали религиозни трудове.

Неговото влияние върху мюсюлманска-турската общност в региона продължава да съществува и днес, защото все още неговото религиозно-литературно произведение "Мевлид" се чете при различни мероприятия.

След конференцията гостите и лекторите участваха в молебен за дъжд в с. Обител, на който присъстваха над 500 вярващи. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.