Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи връчи благодарствен плакет на зам.-директора на Духовното училище в Момчилград Нуреддин Чакър преди отпътуването му за Турция.

Главният мюфтия благодари на преподавателя за усилията, които положи в Момчилград през последните 7 години, докато заемаше длъжността зам.-директор.

Д-р Мустафа Хаджи заяви, че Нуреддин Чакър ще остави дълбока следа чрез множеството проекти в сферата на образованието и културата, които е осъществил. 

Преподавателят на свой ред благодари за отношението към него през последните 7 години и заяви, че дните в България ще останат като най-значимите в живота му.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.