Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна с председателя на ДПС Делян Пеевски.

Двамата обсъдиха съвместни инициативи, които утвърждават междуинституционалния диалог и допринасят затова да живеем в по-справедливо общество.

Главният мюфтия поздрави Делян Пеевски за изборните резултати на ДПС при проведените парламентарни и европейски избори. 

Делян Пеевски на свой ред подчерта, че Движението за права и свободи и лично той са се ангажирали с решаването на проблемите на вярващите и изрази подкрепата си за Мюсюлманското изповедание. На срещата беше обсъдена необходимостта от решаването на ежедневните проблеми на хората.

Д-р Мустафа Хаджи благодари на председателя на ДПС Делян Пеевски за съдействието за реализирането на Социалната кухня към Главното мюфтийство, която вече работи, както и за курбана, дарен по случай Курбан Байрам.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.