10 вярващи от България ще извършват Хадж в Саудитска Арабия по покана на краля на Саудитска Арабия. 

Бъдещите хаджии отпътуваха за Свещените земи на 8 юни 2024 г. и бяха изпратени от зам. главния мюфтия Мурат Пингов. Той поздрави от името на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи вярващите, които ще имат голяма чест да бъдат в Мекка и Медина преди Курбан Байрам и им пожела Аллах да приеме техните ибадети. 

Делегацията беше изпратена и от временно управляващия Посолството на Саудитска Арабия у нас д-р Наиф Бин Ассаи.

Възможността вярващи от България отново да извършват Хадж в Саудитска Арабия е изключителен напредък, постигнат чрез продължителни преговори от страна на Мюсюлманското изповедание с правителството на Саудитска Арабия. Тяхната цел е разрешаването на проблемите, касаещи гражданите на Европейския съюз и САЩ при организирането на Хадж.

Мюсюлманското изповедание поздравява всички, които през тази година ще имат възможност да станат хаджии по покана на краля на Саудитска Арабия, както и хаджиите от целия свят!

Надяваме се, че през 2025 г., с позволението на Аллах Теаля, Главното мюфтийство отново ще има възможност да организира Хадж за желаещите да посетят Мекка и Медина!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.