Главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик и районните мюфтии на Бургас, Варна, Сливен, Шумен, Добрич, Русе, Силистра, Разград и Търговище - Селятин Мухарем, Исмаил Ахмедов, Турхан Хасан, Месут Хасанов, Акиф Акифов, Юджел Хюсню, Мюддесир Мехмед, Мехмед Аля и Ариф Мехмед гостуваха на ифтар в Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Домакин на вечерята беше консулът Толга Оркун.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.