Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи взе участие в глобална конференция на Световната мюсюлманска лига на тема „Изграждане на мостове между ислямските мисловни школи и мезхеби“.

Форумът в Мекка се проведе под патронажа на Пазителя на двете свещени джамии крал Салман бин Абдулазиз бин Сауд. В него взеха участие видни фигури в Ислямския свят, мюфтии, учени от различни школи, министри и дипломати, които се фокусираха върху насърчаването на сътрудничеството в ислямската общност. Сред тях бяха председателят на Диянета на Република Турция проф. д-р Али Ербаш, главни мюфтии от Балканските страни, както и религиозни водачи и мюфтии на мюсюлмански държави.

При откриването на конференцията генералният секретар на Световната мюсюлманска лига Негово Превъзходителство шейх д-р Мухаммед бин Абдулкерим Алисса заяви, че една от целите на световната среща е насърчаването на разбирателството между различните ислямски школи, както и противодействието на школите, които насърчават екстремизма.

Форумът прие Харта за изграждане на мостове между ислямските школи и мезхеби. Документът насърчава сътрудничеството и търсенето на колективни решения.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.