Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи обсъди дейностите през месец Рамазан с имамите от Районно мюфтийство - Пазарджик.

При срещата в с. Драгиново имамите информираха главния мюфтия за подготовката и целите, които си поставят с Кампанията за подпомагане на ислямското образование, която по традиция се провежда през месец Рамазан.

След дискусия беше взето решение едната от основните теми при лекциите през месец Рамазан в джамиите да бъде „Вярата в Съдния ден“. 

Д-р Мустафа Хаджи от своя страна направи анализ на резултатите от категоризация на имамите и подчерта необходимостта от приоритизиране на религиозните дейности.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.