Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи пристигна в Мекка, за да участва в симпозиум в Свещения град и за да се срещне с участници в Умре, организирано от Мюсюлманското изповедание в началото на месец Рамазан.

Д-р Мустафа Хаджи поздрави вярващите от България, затова че са сред избраните да посетят Свещените земи именно през този Свещен месец и каза, че когато се върнат по родните си места, трябва да разкажат за преживяното и да предадат символиката, която носят историческите места в Мекка и Медина. 

През следващите 3 дни главният мюфтия ще вземе участие в симпозиум на тема "Диалог между мезхебите (теченията в Ислямя)". 

Основното послание на форума е обединяването и подпомагането на хората.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.